ZIEDOJUMI

EKD "KRISTUS PASAULEI"

Reģ. Nr. LV 99500003902

AS "SEB banka"

SWIFT kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV77UNLA0050 0080 7490 9

Ar norādi - Dievs svētī Latviju