PASĀKUMA PLĀNS

Dotajā brīdi ir izveidota pasākuma koncepcija, bet gala plāns tiks sastādīts organizēšanas gaitā, pieņemot draudžu vadītāju piedāvājumus un ieteikumus.

KONCEPCIJA

1.Kopīga Dieva slavēšana un pielūgsme ar dziesmām dažādu kristīgo slavēšanas grupu un apvienotā kora vadībā.

2.Dažādu konfesiju garīgo vadītāju un sabiedrībā pazīstamu cilvēku īsas uzrunas un lūgšanas viņu vadībā par konkrētām tēmām.

3. Latvijas mācītāju un garīgo vadītāju privātas aizlūgšanas par sanākušo cilvēku garīgo, emocionālo un fizisko veselību un labklājību. Katrs varēs saņemt personīgu aizlūgšanu par savām vajadzībām!