kori organizēs un vadīs Kitija Ruža. Piesakies dalībai korī!